เวลาทำการ : เดือน ตุลาคม 64 จันทร์-อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (เปิดเฉพาะช่วงเช้า) PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
บริการของเรา
ออกใบรับรองแพทย์
รายละเอียด :

ทางคลินิกหมอสุภารัตน์สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ตามความต้องการของผู้ป่วย