เวลาทำการ : พ.ย. 64 (จ-ศ) ช่วงเช้า 7.30-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (ส) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (อ) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
บริการของเรา
ออกใบรับรองแพทย์
รายละเอียด :

ทางคลินิกหมอสุภารัตน์สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ตามความต้องการของผู้ป่วย