เวลาทำการ : เดือน ตุลาคม 64 จันทร์-อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (เปิดเฉพาะช่วงเช้า) PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
บริการของเรา
ให้น้ำเกลือในห้องสังเกตอาการที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
รายละเอียด :

ห้องสังเกตอาการ (Observation Room)

      หากตรวจแล้วแพทย์ให้นอนสังเกตอาการเรามีบริการห้องพักสังเกตอาการ จำนวน 1 ห้อง 
รับผู้ป่วยสังเกตอาการได้ 2 เตียง และมีแพทย์คอยดูแลตลอดเวลาในขณะที่ผู้ป่วยนอนสังเกตอาการ