เวลาทำการ : พ.ย. 64 (จ-ศ) ช่วงเช้า 7.30-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (ส) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (อ) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
บริการของเรา
บริการตรวจเอกซเรย์ดิจิตอล
รายละเอียด :

บริการทางการแพทย์และเทคโนโลยี
เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)
- เป็นการตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์ มีความผิดปกติหรือไม่

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray) เป็นการใช้รังสีเอกซเรย์พลังงานต่ำ ถ่ายภาพอวัยวะผู้ป่วย ซึ่งสามารถเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่ โดยสร้างรังสีเอ็กซ์จากพลังงานไฟฟ้า โดยเร่งอิเล็กตรอนจากไส้หลอดเอกซเรย์ที่ถูกเผาให้ร้อน แล้วให้อิเล็กตรอนเหล่านั้นไปชนเป้าโลหะที่มีเลขอะตอมสูง ๆ เช่น ทังสเตน ทำให้เกิดการเปลี่ยนชั้นพลังงานของโลหะที่ใช้ทำเป็นเป้า และคายพลังงานออกมาในรูปรังสีเอ็กซ์ โดยค่าที่ใช้ควบคุมพลังงานของรังสีเอ็กซ์คือค่า High voltage ที่ป้อนให้หลอดเอกซเรย์และปริมาณของรังสีเอ็กซ์ที่เกิดขึ้น จะกำหนดโดยค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอด (mA) และเวลาที่ปล่อยรังสี (Time)

  • อัตราค่าบริการตรวจ X-Ray 
  • เริ่มต้นที่ 200 บาท