เวลาทำการ : พ.ย. 64 (จ-ศ) ช่วงเช้า 7.30-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (ส) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (อ) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
ข่าวสารความรู้ / โปรโมชั่น
Category
การเตรียมตัวก่อนถอด เข็มยาคุมกำเนิด ชนิดฝังออก
การถอดเข็มยาคุมชนิดฝังออก
Posted : 25 Mar 2021
Detail :

การถอดเข็มยาคุมชนิดฝังออก
การถอดเข็มคุมกำเนิดขนิดฝัง สามารถทำได้เลย
โดยไม่ต้องเตรียมตัว ไม่ต้องงดน้ำ และอาหาร เนื่อง
จากไม่ต้องดมยาสลบ ทำได้โดยวิธีการฉีดยาชา
เฉพาะที่เท่านั้น

ขั้นตอนการถอดเข็มยาคุมออก
ทุกขั้นตอนต้องทำด้วยวิธี ปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผล
- แพทย์ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทาบริเวณผิวหนัง
- ใช้ผ้า sterile คลุมบริเวณแขนที่ถอดเข็มคุมกำเนิดออก
(ขั้นตอนนี้ห้ามผู้ป่วยใช้มือสัมผัสผ้าปลอดเชื้อ)
- ฉีดยาชา ผิวหนังที่ปลายเข็มคุมกำเนิด
- กรีดผิวหนัง ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
- ถอดเข็มคุมกำเนิดออก ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที
เว้นแต่ผู้ป่วยที่อ้วนมาก เข็มคุมกำเนิดอยู่ลึกอาจต้องใช้เวลา
มากกว่าปกติ
- หลัง จากถอดเข็มคุมกำเนิดออก เนื่องจากแผลเล็กมาก
ไม่จำเป็นต้องเย็บแผล ใช้ เพียง พลาสเตอร์ สเตอไรด์
ปิดยึดแผล และติดพลาสเตอร์กันน้ำ

การดูแลหลังเอาเข็มคุมกำเนิดออก
- ห้ามใช้แขนด้านที่ถอดยาคุมกำเนิดออกทางานยกของหนัก
- ห้ามโดนน้ำ
- โดยปกติถ้าไม่มีอาการปวดสามารถเอาผ้าก๊อสและพลาสเตอร์ปิดแผลออกได้หลัง
5-7 วัน หากมีอาการปวดบวมมากผิดปกติหรือเลือดออกมากควรพบแพทย์ดูรูปภาพ