เวลาทำการ : พ.ย. 64 (จ-ศ) ช่วงเช้า 7.30-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (ส) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (อ) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
ข่าวสารความรู้ / โปรโมชั่น
Category
วัคซีน ตารางการฉีดวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ update ปี 2563-2564
วัคซีน ตารางการฉีดวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ update ปี 2563-2564
Posted : 06 Mar 2021
Detail :

วัคซีน ตารางการฉีดวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ update ปี 2563-2564

ปัจจุบันโรคธรรมดากลายเป็นโรครุนแรงที่ทำให้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลไม่น้อย หรือบางโรคก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ การป้องกันโรคและความรุนแรงของโรคสามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ซึ่งควรฉีดทั้งวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคร้ายในปัจจุบันมีอะไรบ้าง คลินิกหมอสุภารัตน์ มีเช็คลิสต์ในการฉีดวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่มาแนะนำโรคธรรมดาอย่างโรคหวัด ไข้หวัดกลับมีความรุนแรงมากขึ้นที่ทำให้ผู้ได้รับเชื้อมีอาการป่วยรุนแรง รักษานานขึ้น ดื้อยา หรือในบางรายที่มีอาการรุนแรงมากก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกเหนือจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว ยังมีเชื้อโรคอื่นๆ ที่รุนแรงไม่แพ้กันและเป็นโรคที่ไม่จำกัดอายุ แต่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดเวลาหากได้รับเชื้อโรคหรือความเสี่ยงในการรับเชื้อโรค นี่คือ 6 โรคร้ายที่เด็กและผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนป้องกันควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

โรคร้ายและรุนแรงในปัจจุบัน ที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่

  1. โรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  2. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ IPD vaccine
  3. โรคท้องร่วง ท้องเสียจากไวรัสโรต้า ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rotavirus vaccine
  4. โรคมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV vaccine
  5. โรคอีสุกอีใส ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
  6. โรคที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ B ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B
  • วัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่ป้องกัน 6 โรคร้ายข้างต้น สำหรับเด็กๆ เราจะเรียกว่าวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือก จึงมีราคาสูงกว่าวัคซีนจำเป็นที่เด็กควรฉีด แต่ด้วยความรุนแรงของโรคในปัจจุบันแพทย์จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนเหล่านี้ป้องกันไว้ เพราะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน รวมไปถึงการลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
  • สำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคทั้ง 6 ข้างต้นก็จำเป็นอย่างมาก แม้โรคข้างต้นพบบ่อยได้เด็กเล็ก แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้ใหญ่จำนวนมากก็ได้รับเชื้อจนมีอาการรุนแรงและเข้ารับการรักษา เช่น อีสุกอีใส ไวรัสโรต้า ฯลฯ ดังนั้นวัคซีนป้องกันโรคทั้ง 6 จึงไม่จำกัดเฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโรค หรือพ่อแม่ที่มีลูกเล็กก็ควรได้รับวัคซีนเหล่านี้เพื่อป้องกันตัวเองเช่นกัน

 หมายเหตุ : ปี 2564 วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูมครั้งที่ 2 จะฉีดที่ 1 ปี 6 เดือน เป็นต้นไป จากเดิมฉีดที่ 2 ปี 6 เดือน