เวลาทำการ : เดือน ตุลาคม 64 จันทร์-อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (เปิดเฉพาะช่วงเช้า) PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
ข่าวสารความรู้ / โปรโมชั่น
Category

06 มีนาคม 2564

วัคซีน ตารางการฉีดวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ update ปี 2563-2564

อ่านเพิ่มเติม

11 มิถุนายน 2562

การตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

13 มิถุนายน 2562

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

อ่านเพิ่มเติม

19 ธันวาคม 3106

ความรู้เรื่องของการกินยาคุมกำเนิด

อ่านเพิ่มเติม

25 มีนาคม 2564

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 พร้อมให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

25 มีนาคม 2564

การเตรียมตัวก่อนถอด เข็มยาคุมกำเนิด ชนิดฝังออก

อ่านเพิ่มเติม

25 มีนาคม 2564

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบทีทุกคนควรใส่ใจ

อ่านเพิ่มเติม

20 มีนาคม 2564

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย

อ่านเพิ่มเติม

12 มีนาคม 2564

เชื้อไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสใกล้ตัวเด็ก ในหน้าฝน

อ่านเพิ่มเติม
  •  
  • 1
  • 2
  •