เวลาทำการ : เดือน ตุลาคม 64 จันทร์-อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (เปิดเฉพาะช่วงเช้า) PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
เกี่ยวกับเรา
คลินิกได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้บริการครบวงจรโดยแพทย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมามากกว่า 20 ปี และเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม คลินิกเน้นการให้การดูแลรักษาเฉพาะทางเด็ก และ โรคทั่วไป
เน้นการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาและการตรวจวินิจฉัยได้ครบวงจรที่คลินิก เช่น การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทั้งเลือด ปัสสาวะตรวจน้ำมูก ตรวจอุจจาระ ตรวจเช็คสุขภาพ ตรวจสารก่อภูมิแพ้ ค่าบ่งชี้มะเร็ง การตรวจเอ็กซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจอัลตราซาวด์ แบบครบวงจร
อีกทั้งยังมีระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกับศูนย์ตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานเช่นศูนย์ N Health ซึ่งเป็นศูนย์เดียวกับที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัย ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผลการตรวจวินิจฉัยเป็นที่เชื่อถือได้และ ได้มาตรฐานทางการแพทย์
ในด้านบริการทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยมาตรฐานทางการแพทย์คือสิ่งที่ทางคลินิกเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้มาตรฐานอาหารและยามีทั้งยาที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ และมีห้องคลังสำหรับเก็บรักษายาควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน
วัคซีนที่ใช้ในคลินิก มีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทุกชนิด นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บริษัท GlaxoSmithKline WWW.GSK.com บริษัท sanofi Pasteurบริษัท MSD เป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลเอกชนชั้นในประเทศไทย เก็บไว้ในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ
การบริการของเร็วเน้นความรวดเร็ว พึงพอใจ ได้มาตรฐาน
" Cure and Care" ไม่ใช้แค่ดูแลรักษา แต่เราใส่ใจ
ประวัติแพทย์
1. แพทย์หญิงสุภารัตน์ พ่อหนู
จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแพทย์เฉพาะทางด้าน กุมารเวชกรรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
2. ประวัติการทำงานในโรงพยาบาล
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาล หาดใหญ่กุมารแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลตรัง กุมารแพทยโรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
3. สอนนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลตรัง
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
4. ดูแลโรคเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก
โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคหอบหืด ปอดบวม ภูมิแพ้ ติดเชื้อทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ภาวะโลหิตจาง และพัฒนาการเด็ก และการเจริญเติบโต วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
รูปคลินิคของเรา
ทีมงานของเรา
แพทย์ประจำคลินิก
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์
ห้องปฏิบัติการใน
เครือข่าย N Health